Video Home Training  blauw camera

Video Feedback

Vanuit mijn werkervaring in de gezondheidszorg heb ik veel kennis over het begeleiden en positief ondersteunen van individuele gezinssituaties en diverse teams. Hiervoor gebruik ik Video Home Training en Video Interactie Begeleiding.

 

Video Home Training (VHT)

Zowel bij opvoedingsproblemen als bij opvoedingsvragen kan Video Home Training worden ingezet. Het geeft steun wanneer een betrokken coach met ouders meekijkt waar de knelpunten liggen.

Opvoeding kan (tijdelijk) problemen geven omdat:

 

  • het tempo van de ouders niet voldoende is afgestemd op dat van het kind
  • het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen
  • ouders niet duidelijk hebben wat het kind nodig heeft aan ondersteuning en leiding
  • er door allerlei tegenslag niet genoeg aandacht en energie is voor de opvoeding van de kinderen

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van problemen, in de communicatie tussen ouders en kinderen, in de organisatie van het dagelijks gezinsleven en in het functioneren op school. De analyse van videobeelden geeft ouders een helder beeld van datgene wat wel goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met ‘andere ogen’ bekijken.