Praktijk Noment – inleiding 

Sinds 2013 ben ik actief in mijn eigen Praktijk Noment vanwege mijn passie voor een goed gesprek. Ik werk oplossingsgericht en maak op een creatieve manier contact.
Ik bied in mijn praktijk een of meerdere gesprekken aan, wat bij jou past en waar je behoefte aan hebt.

Zo’n gesprek waardoor je weer een andere blik op jezelf krijgt, waardoor je dóór kan met je leven en het vinden van een oplossing.

Even stilstaan bij jezelf:

- over jezelf en de ander in je leven;
- over de opvoeding van je kind(eren);
- over je werk of bij al die keuzes en stappen in het leven waar je wel eens met iemand over van gedachten zou willen wisselen.

Want soms kom je alleen niet verder en is een goed luisteraar nét even dat zetje vooruit dat je nodig hebt. Bij Praktijk Noment ben je hiervoor aan het goede adres. 

Vraag gratis informatie aan per mail of bel mij.
- info@noment.nl
- 06-45130580

Jij en Praktijk Noment  blauw2

Dagelijks zijn we in relatie met anderen. Je hebt te maken met je familie, kinderen, partner, buren, collega’s, ex-partner, vrienden, kennissen… met iedereen die je tegenkomt.
Ook in relaties met anderen kun je vastlopen.
Je kan het gevoel hebben dat je stilstaat, niet verder komt.
Soms gaat het allemaal niet zo makkelijk als je zou willen, zit je met jezelf in de knoop.

bospad

 In mijn Praktijk Noment bied ik je gesprekken aan om te zoeken naar oplossingen met alle aandacht en respect voor jouw situatie. In het (de) gesprek(ken) ligt de focus op positieve verandering vanuit je eigen kracht. Zo komen er kansen om je mogelijkheden te zien en niet alleen de onmogelijkheden. 

Ik ga bij deze gesprekken ervan uit dat ieder voor zich een eigen antwoord kan vinden.

Deze gesprekken kunnen binnen plaatsvinden of buiten in de natuur tijdens een “natuurcoaching”.  

Ik heb de ervaring dat tijdens het buiten in de natuur zijn, zich er makkelijker een gesprek kan vormen en vanuit de rust er diepe thema’s aangesneden kunnen worden. 

Een natuurcoaching kan individueel ingezet worden, maar kun je ook samen met een groepje mensen gaan doen. De groep is hierbij een extra middel om inzicht te krijgen in jezelf.  

Daarbij of daarnaast is een coaching aan de hand van schrijfoefeningen een van de andere mogelijkheden om een coaching in te zetten. 


Praktijk Noment: ook voor Verbinding,  Inzichtwandelingen en Workshops.bospad2 2

Zonder direct een coachingsgesprek in te zetten, is Praktijk Noment er ook voor een luisterend oor en verbinding als je daar behoefte aan hebt. Door middel van een fijne wandeling, workshops en een al dan individuele (creatieve) ontmoeting kom je vaak tot mooie inzichten in jezelf.

nodig uit2

 

 

Jij en je Gezin  lichtblauw gezin

Opvoeden is soms lastig. Heb je het gevoel dat je wel wat hulp kunt gebruiken bij de opvoeding van je kind(eren), of zou je willen kijken hoe je zelf meer oplossingen kunt vinden? Heb je hierover vragen of wil je praten over opvoeding en alles wat daarmee samenhangt?
In mijn Praktijk Noment kan ik je een eerste gesprek aanbieden. Ik ben ook zelf moeder van vier kinderen. En ik heb vanuit mijn professionele ervaring in ondersteuning van ouders en gezinnen met (bijzondere) opvoedingsvragen, de ervaring en kennis om je te steunen. Door goed te luisteren zal ik samen met jou nieuwe inzichten en oplossingen vinden waar je zelf je opvoedingsvragen mee kan beantwoorden.

Heb jij, of hebben jullie als ouders, behoefte aan meer, dan kun je ook kiezen voor het inzetten van een traject met Video Home Training (VHT). Als gecertificeerd videohometrainer heb ik de ervaring om samen videobeelden te analyseren en de onderlinge communicatie te helpen verbeteren.
Samen gaan we op zoek naar de eigen behoefte van je kind. Soms heeft je kind een specifieke aanpak nodig. Door middel van verhelderende gesprekken krijg je meer inzicht in de vraag van je kind en weer meer zicht op de mogelijkheden die je zelf in huis hebt.

 

 

Jij en je werk  kruiwagen

In je baan kun je het gevoel hebben niet verder te komen. Je werk kan je te zwaar vallen, je motivatie is verminderd of de omgang met een collega loopt niet zoals je dat graag zou zien. Het kost (te)veel energie om je werkactiviteiten uit te voeren, soms wordt het zo zwaar dat je klachten ervaart.

Met Praktijk Noment kun je op zoek gaan naar jouw eigen mogelijkheden of bespreken hoe je een verandering van je situatie gaat vormgeven.

Vanuit mijn ervaring met intervisie kan ik je gericht feedback geven en luisteren naar de knelpunten waar je tegenaan loopt. Dit kan door middel van een goed gesprek en met behulp van Video Interactie Begeleiding 


Video Home Training
 blauw camera

Video Feedback

Vanuit mijn werkervaring in de gezondheidszorg heb ik veel kennis over het begeleiden en positief ondersteunen van individuele gezinssituaties en diverse teams. Hiervoor gebruik ik Video Home Training en Video Interactie Begeleiding.

Video Home Training (VHT)

Zowel bij opvoedingsproblemen als bij opvoedingsvragen kan Video Home Training worden ingezet. Het geeft steun wanneer een betrokken coach met ouders meekijkt waar de knelpunten liggen.

Opvoeding kan (tijdelijk) problemen geven omdat:

    • het tempo van de ouders niet voldoende is afgestemd op dat van het kind
    • het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen
    • ouders niet duidelijk hebben wat het kind nodig heeft aan ondersteuning en leiding
    • er door allerlei tegenslag niet genoeg aandacht en energie is voor de opvoeding van de kinderen

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van problemen, in de communicatie tussen ouders en kinderen, in de organisatie van het dagelijks gezinsleven en in het functioneren op school. De analyse van videobeelden geeft ouders een helder beeld van datgene wat wel goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met ‘andere ogen’ bekijken.

 

Video-interactie Begeleiding  blauw camera

Vanaf 2014 heb ik me verder ontwikkeld in het begeleiden van de communicatie bij teamprocessen door middel van Video-interactie Begeleiding. Deze werkwijze geeft jou als professional in hulpverlening of klantcontacten inzicht in je eigen handelen om de interactie te verbeteren.
Door gebruik te maken van video-opnames kijk je samen met mij naar wat er goed loopt en wat verbeterd kan worden. De focus ligt hierbij op het vergroten van je sterke punten in het contact.

sns vib1Praktijk Noment biedt ook de mogelijkheid aan teams en managers van teams om een traject op te starten waarbij het hele team kan profiteren van Video-interactie Begeleiding.


Bij een vergadering of samenwerkingstraject worden videobeelden gemaakt. Deze worden met het team gezamenlijk bekeken om een krachtige feedback te krijgen voor verbetering van de communicatie en de samenwerking.


foto nabespreking susan marieke manege

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!